Green Age launches Clenbuterol and Aflatoxin ELISA test kit

Pictures

 

 Ông Trần Tuấn Anh phát biểu khai mạc lể giới thiệu sản phẩm

 

 

GS TS Chu Phạm Ngọc Sơn trình bày thuốc tăng trọng – mối nguy an toàn thực phẩm 

 Hội thảo thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học và quản lý của TP.HCM: PGS.TS. Lê Hoài Quốc, trưởng ban quản lý Khu CNC TP.HCM, TS. Nguyễn Đức Thái, Giám đốc trung tâm CNSH, Khu CNC TPHCM, GSTS. Chu Phạm Ngọc Sơn, chủ tịch Hội Hóa học TP.HCM

 

 Đài Truyền Hình phỏng vấn GSTS Chu Phạm Ngọc Sơn vế sản phẩm cho test nhanh bằng phương pháp ELISA

 GSTS NGUYỄN THƠ trình bày mối nguy hiểm của độc Aflatoxin và cách phát hiện nhanh bằng sản phẩm (ELISA test Kit)

 Công ty Green Age giới thiệu sản phẩm

Khách tham dư quan sát sản phẩm   

 Khách mời đặt câu hỏi về tính thiết thực của sản phẩm sinh học

 TS. Bùi Quốc Anh trả lời câu hỏi của Khách mời về sản phẩm

 ThS. Bùi Quốc Anh trả lời đài truyền hình về tính ưu việc của sản phẩm Test trip và ELISA test kit

ThS. Lâm Bình Bảo trình bày Gỉai pháp sinh học hỗ trợ các cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhằm bảo vệ người tiêu dùngSearch


GREEN AGE CO., LTD
ICDC Building ,Lot i 2, D1 Str.,Hi Tech Park,
Tan Phu Ward, Dist.9, HCMC.
Tell:(+84 - 8) 3503 2358 - (+84) 90 250 5589
Email: info@greenage.vn
www.greenage.vn      www.greenage.com.vn
Online Support
Partners