THỜI ĐẠI XANHBAN CỐ VẤN KHOA HỌCMr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.Mr.-1 OR 2+807-807-1=0+0+0+1 -- -1 OR 3+807-807-1=0+0+0+1 -- -1 OR 3*2<(0+5+807-807) -- -1 OR 3*2>(0+5+807-807) -- -1 OR 2+957-957-1=0+0+0+1-1 OR 3+957-957-1=0+0+0+1-1 OR 3*2<(0+5+957-957)-1 OR 2+661-661-1=0+0+0+1 -- -1 OR 3+661-661-1=0+0+0+1 -- -1 OR 3*2<(0+5+661-661) -- -1 OR 3*2>(0+5+661-661) -- -1 OR 2+153-153-1=0+0+0+1 or Vy01KmIx=-1 OR 3+153-153-1=0+0+0+1 or Vy01KmIx=-1 OR 3*2<(0+5+153-153) or Vy01KmIx=-1 OR 3*2>(0+5+153-153) or Vy01KmIx=-1" OR 2+257-257-1=0+0+0+1 -- -1" OR 3+257-257-1=0+0+0+1 -- 1 waitfor delay 0:0:15 -- Rwp2JNIC; waitfor delay 0:0:15 -- 29XRPPFv); waitfor delay 0:0:15 -- 3kvT3ynM)); waitfor delay 0:0:15 -- mRjziSha OR 711=(SELECT 711 FROM PG_SLEEP(15))--rEqKLqoy) OR 30=(SELECT 30 FROM PG_SLEEP(15))--RNGvzCLk)) OR 211=(SELECT 211 FROM PG_SLEEP(15))--Mr.||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||if(now()=sysdate(),sleep(15),0)0XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XORZ0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/1"1����%2527%2522@@qy4mq
CÔNG TY TNHH THỜI ĐẠI XANH
Tòa nhà ICDC, Lô I 2, Đường D1.,
Khu Công Nghệ Cao TPHMC, P Tân Phú, Q.9, Tp. HCM
Điện thoại:(+84 - 8) 3503 2358 - (+84) 90 250 5589
Email: info@greenage.vn
www.greenage.vn      www.greenage.com.vn
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Đối tác
JWfCL6QY
JWfCL6QY
Phân tích Aflatoxin B1 bằng phương pháp ELISA

Hướng dẫn sử dụng: Phân tích Aflatoxin B1 bằng phương pháp ELISA

Download

HDSD KIT KIỂM TRA NHANH HORMON TĂNG TRỌNG

Hướng dẫn sử dụng  KIT KIỂM TRA NHANH HORMON TĂNG TRỌNG

Clenbuterol – Ractopamine – Salbutamol 

 

Download

Bảng hóa chất không tương thích

Thuật ngữ “không tương thích” đề cập đến các phản ứng hóa học có thể tạo ra các kết quả nguy hiểm xảy ra trong các trường hợp không kiểm soát được.

Download

Danh Mục Hóa Chất Tinh Khiết ProLabo

Danh mục hóa chất tinh khiết ProLabo

Download

HDSD bộ test thử nhanh Chloramphenicol

Que thử nhanh Chloramphenicol là dụng cụ thử nghiệm theo phương pháp sắc ký miễn dịch cạnh tranh, dùng để phát hiện bán định lượng dư lượng Chloramphenicol trong mẫu thủy sản

Download

FMD rapid test

 Hướng dẫn sử dụng que thử nhanh bệnh lở mồm, long móng FMD

Download

Gioi thiệu sơ lược Mycorhizae

 Gioi thiệu sơ lược Mycorhizae

Download

bệnh cho

 bệnh cho

Download

test

test 

Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
-1 OR 2+968-968-1=0+0+0+1 --
Download

Mr.
-1 OR 2+476-476-1=0+0+0+1 --
Download

Mr.
-1" OR 2+978-978-1=0+0+0+1 --
Download

Mr.
-1; waitfor delay 0:0:15 --
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
8dma7Dnt
Download

Mr.
Cr1vIws6; waitfor delay 0:0:15 --
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
-1 OR 2+995-995-1=0+0+0+1
Download

Mr.
-5) OR 472=(SELECT 472 FROM PG_SLEEP(15))--
Download

Mr.
XJVjnXWv)) OR 428=(SELECT 428 FROM PG_SLEEP(15))--
Download

Mr.
1"
Download

Mr.
@@vrelU
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
-1)); waitfor delay 0:0:15 --
Download

Mr.
ltFgPxCn); waitfor delay 0:0:15 --
Download

Mr.
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
Download

Mr.
1||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
-1 OR 2+170-170-1=0+0+0+1 or cmC2Z9JL=
Download

Mr.
-1); waitfor delay 0:0:15 --
Download

Mr.
M8lKZjIb)); waitfor delay 0:0:15 --
Download

Mr.
-5 OR 929=(SELECT 929 FROM PG_SLEEP(15))--
Download

Mr.
1����%2527%2522
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

-1 OR 2+509-509-1=0+0+0+1 --
1
Download

-1 OR 2+442-442-1=0+0+0+1
1
Download

-1 OR 2+419-419-1=0+0+0+1 --
1
Download

-1 OR 2+298-298-1=0+0+0+1 or xLhEGfMK=
1
Download

-1" OR 2+958-958-1=0+0+0+1 --
1
Download

dgOoBAyY; waitfor delay 0:0:15 --
1
Download

Ev1ipGXy)); waitfor delay 0:0:15 --
1
Download

fVPHi210 OR 868=(SELECT 868 FROM PG_SLEEP(15))--
1
Download

JWx2pRFA) OR 733=(SELECT 733 FROM PG_SLEEP(15))--
1
Download

Mr.
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
1
Download

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
1
Download

1"
1
Download

@@1i0xV
1
Download

Mr.
1 waitfor delay 0:0:15 --
Download

Mr.
rcaHw7mI OR 34=(SELECT 34 FROM PG_SLEEP(15))--
Download

Mr.
xf7HACBc) OR 491=(SELECT 491 FROM PG_SLEEP(15))--
Download

Mr.
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
Download

Mr.
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

y5xE0X5d
1
Download

Mr.
-1)) OR 687=(SELECT 687 FROM PG_SLEEP(15))--
Download

Mr.
0XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XORZ
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

Mr.
1
Download

1 waitfor delay 0:0:15 --
1
Download

38z4Tk1D); waitfor delay 0:0:15 --
1
Download

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
1
Download

Mr.
1
Download

AfyhfRpR)) OR 319=(SELECT 319 FROM PG_SLEEP(15))--
1
Download

Mr.||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||
1
Download

0XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XORZ
1
Download

1����%2527%2522
1
Download