Canine Influenza Virus Ag Test - TEST NHANH HÓA CHẤT ĐỘC HẠI VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, Vi khuẩn gây bệnh, kháng sinh, siêu vi, độc tố, ngộ độc cấp tính, thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật, phát hiện dư lượng thuốc BVTV nhóm Carbamate, Phospho, lân hữu cơ trong rau, quả, Mycotoxin kit kiểm tra nhanh độc tố nấm mốc, Kit test Aflatoxin B1 cà phê, kiểm tra nhanh nhóm beta agonist, kiểm tra Immuno ELISA TEST KIT, test nhanh β–agonists, nhóm β–agonists, Test nhanh ELISA TEST KIT, Beta lactam, xét nghiệm bệnh thú y

Canine Influenza Virus Ag Test

 

Canine Influenza Virus Ag Test

CIV Ag Test 

Brandname:IMMUNO

Cat No. :  GA 1006

 Packing :  10 tests / box

 

 

 

 

 

 


Specifications

Principle: Sandwich lateral flow immunochromatographic assay

Intended use: Detection of Canine Influenza Virus Antigen

Specimen: Nasal secretion

Sensitivity: 82.1%

Specificity: 98.4%

No cross reaction against CDV, CPIV, CAV-I, II

Reading time: 5 - 10 min

Shelf life: 24 months

 Storage: 2- 22 °C. No freezing.

 Similar products: 

Canine Distemper Virus Ag Test

Canine Parvovirus Ag Test

Toxoplasma Gondii Ab Test

Toxoplasma Gondii Ag Test

Canine Brucella Ab Test

Canine Leishmania Ab Test

Canine Heartworm Ag Test

Canine Parainfluenza Virus Ag Test

Canine Influenza Virus Ag Test

Canine Adenovirus Type - II Ag Test

Canine Rotavirus Ag Test

Canine Coronavirus Ag Test

Feline Immunodeficiency Virus Ab Test

Feline Leukemia Virus Ag Test

Feline Panleucopenia Virus Ag Test

Giardia Ag Test

Order

Quick Access to Product Information :
Search


GREEN AGE CO., LTD
ICDC Building ,Lot i 2, D1 Str.,Hi Tech Park,
Tan Phu Ward, Dist.9, HCMC.
Tell:(+84 - 8) 3503 2358 - (+84) 90 250 5589
Email: info@greenage.vn
www.greenage.vn      www.greenage.com.vn
Online Support
Partners