H.Pylori Test Kit - TEST NHANH HÓA CHẤT ĐỘC HẠI VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, Vi khuẩn gây bệnh, kháng sinh, siêu vi, độc tố, ngộ độc cấp tính, thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật, phát hiện dư lượng thuốc BVTV nhóm Carbamate, Phospho, lân hữu cơ trong rau, quả, Mycotoxin kit kiểm tra nhanh độc tố nấm mốc, Kit test Aflatoxin B1 cà phê, kiểm tra nhanh nhóm beta agonist, kiểm tra Immuno ELISA TEST KIT, test nhanh β–agonists, nhóm β–agonists, Test nhanh ELISA TEST KIT, Beta lactam, xét nghiệm bệnh thú y

H.Pylori Test Kit

 

H.Pylori 

test kit 


H. pylori infection occurs when bacteria called Helicobacter pylori (H. pylori) infection in the stomach or first part of the small intestine.

H. pylori infection is believed to be present in about half of people in the world. The developing countries, the ratio is 70%. For many people, H. pylori infection have no signs or symptoms and does not lead to any complications. But for others, H. pylori can lead to serious complications, such as ulcers and stomach cancer.

In the US, H. pylori infection rates are declining. Simultaneously, the rate of serious complications is reduced.

IMMUNO H.Pylori test Kit is a sandwich lateral flow immunochromatographic assay for the qualitative detection of Helicobacter pylori (H. pylori) Virus in Specimen 

 

Code Product Format Specimen LOD Packing Shelf Life
GA118HHP H.Pylori  Ag Cassette F  8 ng/ml   10 test 24M
GA119HHP  H.Pylori Ab Cassette   S/P/WB   0.76 s/CO  10 test  24M 


 

Order

Quick Access to Product Information :
Search


GREEN AGE CO., LTD
ICDC Building ,Lot i 2, D1 Str.,Hi Tech Park,
Tan Phu Ward, Dist.9, HCMC.
Tell:(+84 - 8) 3503 2358 - (+84) 90 250 5589
Email: info@greenage.vn
www.greenage.vn      www.greenage.com.vn
Online Support
Partners