HÓA CHẤT PROLABO_DBH_VWR - TEST NHANH HÓA CHẤT ĐỘC HẠI VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, Vi khuẩn gây bệnh, kháng sinh, siêu vi, độc tố, ngộ độc cấp tính, thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật, phát hiện dư lượng thuốc BVTV nhóm Carbamate, Phospho, lân hữu cơ trong rau, quả, Mycotoxin kit kiểm tra nhanh độc tố nấm mốc, Kit test Aflatoxin B1 cà phê, kiểm tra nhanh nhóm beta agonist, kiểm tra Immuno ELISA TEST KIT, test nhanh β–agonists, nhóm β–agonists, Test nhanh ELISA TEST KIT, Beta lactam, xét nghiệm bệnh thú y

HÓA CHẤT PROLABO_DBH_VWR

 

 

 

PROLABO_DBH_VWR chuyên gia dung môi tinh khiết :

  •  Sắt ký như HPLC (Gradient và Ultra MS/MS)
  • công nghệ điện tử
  • Nguyên liệu dược cao cấp

Acetonitrile GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Acetonitrile GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
Acetonitrile Gr For Analysis Acs,Reag. Ph Eur ST
Acetonitrile GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 10 L
Acetonitrile GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 L
Acetone GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Acetone GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Acetone GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Acetone GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Acetone Gr For Analysis Acs,Iso,Reag. Ph Eur ST
Acetone GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 L
Acetone GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 10 L
Acetone GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Acetone GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 190 L
Acetone GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Acetone GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 180 L
Acetic anhydride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Acetic anhydride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Acetic anhydride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Acetic acid 96% GR for analysis 1 L
Acetic acid 96% GR for analysis 1 L
Acetic acid 96% GR for analysis 2,5 L
Acetic acid 96% GR for analysis 2,5 L
Acetic acid 96% GR for analysis 25 L
Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Amidosulfonic acid GR for analysis 100 G
Amidosulfonic acid GR for analysis 250 G
Arsenic lumps GR for analysis (protective gas: nitrogen) 25 G
Aurin Tricarboxylic Acid Ammonium Salt Gr For Analysis (Reagent For Aluminium) Acs ST
Barbituric acid GR for analysis 25 G
Barbituric acid GR for analysis 100 G
Benzoic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Benzoic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Benzoic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 100 G
Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Phenol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Phenol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Phenol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 KG
Carminic acid (C.I. 75470) GR for analysis and for microscopy 5 G
Chromium(VI) oxide GR for analysis 250 G
Citric acid monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Citric acid monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Citric acid monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Citric acid monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 KG
Formic acid 89-91% GR for analysis ACS 1 L
Formic acid 98-100% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 ML
Formic acid 98-100% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Formic acid 98-100% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
Hydrobromic acid 47% GR for analysis ISO 500 ML
Hydrobromic acid 47% GR for analysis ISO 1 L
Hydrochloric acid 25% GR for analysis 1 L
Hydrochloric acid 25% GR for analysis 1 L
Hydrochloric acid 25% GR for analysis 2,5 L
Hydrochloric acid 25% GR for analysis 2,5 L
Hydrochloric acid 25% GR for analysis 25 L
Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Hydrochloric Acid Fuming 37% Gr For Analysis Acs,Iso,Reag. Ph Eur ST
Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Hydrochloric acid 32% GR for analysis 1 L
Hydrochloric acid 32% GR for analysis 1 L
Hydrochloric acid 32% GR for analysis 2,5 L
Hydrochloric acid 32% GR for analysis 2,5 L
Hydrochloric acid 32% GR for analysis 25 L
Hydrofluoric acid 48% GR for analysis ISO 500 ML
Hydrofluoric acid 48% GR for analysis ISO 1 L
Hydrofluoric acid 48% GR for analysis ISO 5 L
Hydrofluoric acid 40% GR for analysis ISO 500 ML
Hydrofluoric acid 40% GR for analysis ISO 1 L
Hydrofluoric acid 40% GR for analysis ISO 2,5 L
Hydroiodic acid 57% GR for analysis 50 ML
Hydroiodic acid 57% GR for analysis 250 ML
Hydroiodic acid 57% GR for analysis 1 L
Hydroiodic acid 67% GR for analysis 250 ML
di-Iodine pentoxide GR for analysis granular 0.5-2.5 mm 100 G
Molybdenum(VI) oxide GR for analysis 100 G
Molybdenum(VI) oxide GR for analysis 500 G
Nitric acid 65% GR for analysis (max. 0,005ppm Hg) ISO 1 L
Nitric acid 65% GR for analysis (max. 0,005ppm Hg) ISO 2,5 L
Nitric acid fuming 100% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Nitric acid 65% GR for analysis ISO 1 L
Nitric acid 65% GR for analysis ISO 2,5 L
Nitric acid 65% GR for analysis ISO 2,5 L
Oxalic acid dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 100 G
Oxalic acid dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Oxalic acid dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Oxalic acid dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 KG
Perchloric acid 70% GR for analysis (max. 0,0000005% Hg) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Perchloric acid 70% GR for analysis (max. 0,0000005% Hg) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 6 x 1 l
Perchloric acid 60% GR for analysis ACS 1 L
Perchloric acid 60% GR for analysis ACS 6 x 1 l
Perchloric acid 60% GR for analysis ACS 2,5 L
Perchloric acid 60% GR for analysis ACS 4 x 2,5 l
Perchloric acid 70-72% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Perchloric acid 70-72% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 6 x 1 l
Perchloric acid 70-72% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Perchloric acid 70-72% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 4 x 2,5 l
Perchloric acid 70-72% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 22 L
Periodic acid GR for analysis 25 G
Periodic acid GR for analysis 100 G
Molybdatophosphoric acid hydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 G
Molybdatophosphoric acid hydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 G
meta-Phosphoric acid pieces GR for analysis (stabilized with sodium metaphosphate) 100 G
meta-Phosphoric acid pieces GR for analysis (stabilized with sodium metaphosphate) 500 G
ortho-Phosphoric acid 99% cryst. GR for analysis 500 G
di-Phosphorus pentoxide GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 100 G
di-Phosphorus pentoxide GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
ortho-Phosphoric acid 85% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
ortho-Phosphoric acid 85% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
ortho-Phosphoric acid 85% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Tungstophosphoric acid hydrate GR for analysis 100 G
Tungstophosphoric acid hydrate GR for analysis 250 G
Rubeanic acid GR for analysis 10 G
Rubeanic acid GR for analysis 100 G
Tungstosilicic acid hydrate GR for analysis 25 G
Tungstosilicic acid hydrate GR for analysis 100 G
Succinic acid GR for analysis 250 G
Sulfanilic acid standard for elemental analysis GR for analysis 5 G
Sulfanilic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Sulfanilic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Thioglycolic acid GR for analysis Reag. Ph Eur 100 ML
Thioglycolic acid GR for analysis Reag. Ph Eur 1 L
Sulfuric acid 25% GR for analysis 1 L
Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISO 1 L
Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISO 1 L
Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISO 2,5 L
Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISO 2,5 L
Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISO 2,5 L
Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISO 25 L
Sulfuric acid 95-98% GR for analysis (max. 0,005 ppm Hg) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Sulfurous acid 5-6% SO2 GR for analysis 1 L
Sulfurous acid 5-6% SO2 GR for analysis 2,5 L
L(+)-Tartaric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 250 G
L(+)-Tartaric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
L(+)-Tartaric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
L(+)-Tartaric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Trichloroacetic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Trichloroacetic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Trichloroacetic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Ethanolamine GR for analysis 1 L
Ethanolamine GR for analysis 2,5 L
Ethylene glycol monomethyl ether GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Ethylene glycol monomethyl ether GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
Diisopropyl ether GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Diisopropyl ether GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
Diisopropyl ether GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 10 L
Diethyl ether GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Diethyl Ether Gr For Analysis Acs,Iso,Reag. Ph Eur ST
Diethyl ether GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 L
Diethyl ether GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 10 L
Diethyl ether GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Diethyl ether GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 190 L
Ethanol denatured with about 1% methyl ethyl ketone GR for analysis 1 L
Ethanol denatured with about 1% methyl ethyl ketone GR for analysis 2,5 L
Ethanol denatured with about 1% methyl ethyl ketone GR for analysis 25 L
Ethanol denatured with about 1% methyl ethyl ketone GR for analysis 25 L
Ethanol denatured with about 1% methyl ethyl ketone GR for analysis 180 L
n-Amyl alcohol GR for analysis 1 L
n-Amyl alcohol GR for analysis 2,5 L
Isoamyl alcohol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Isoamyl alcohol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
Ethanol absolute GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Ethanol absolute GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Ethanol absolute GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Ethanol absolute GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Ethanol absolute GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 L
Ethanol absolute GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 10 L
Ethanol absolute GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Ethanol absolute GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Ethanol absolute GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 180 L
Isobutanol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Isobutanol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
1-Propanol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
1-Propanol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
1-Propanol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 L
Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate GR for analysis 500 G
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Aluminium potassium sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Aluminium (foil) GR for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width 250 G
Aluminium (foil) GR for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width 1 KG
Aluminium nitrate nonahydrate GR for analysis 500 G
Aluminium nitrate nonahydrate GR for analysis 50 KG
Ammonium acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Ammonium acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Ammonium acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 5 KG
Ammonium acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
Ammonium bromide GR for analysis ACS 1 KG
Ammonium bromide GR for analysis ACS 25 KG
Ammonium dihydrogen phosphate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Ammonium dihydrogen phosphate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
Ammonium carbamate GR for analysis 500 G
Ammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Ammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Ammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Ammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 KG
Ammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
di-Ammonium hydrogen citrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
di-Ammonium hydrogen citrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 KG
di-Ammonium hydrogen citrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
Ammonium fluoride GR for analysis ACS 250 G
Ammonium fluoride GR for analysis ACS 1 KG
Ammonium fluoride GR for analysis ACS 25 KG
Ammonium iodide GR for analysis ACS 250 G
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 250 G
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Ammonium nitrate GR for analysis 500 G
Ammonium nitrate GR for analysis 1 KG
Ammonium nitrate GR for analysis 5 KG
di-Ammonium oxalate monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 250 G
di-Ammonium oxalate monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Ammonium peroxodisulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Ammonium peroxodisulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Ammonium peroxodisulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 5 KG
Ammonium peroxodisulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
di-Ammonium hydrogen phosphate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
di-Ammonium hydrogen phosphate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
Ammonium thiocyanate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Ammonium thiocyanate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 KG
Ammonium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 100 G
Ammonium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Ammonium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Ammonium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 KG
Ammonium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Ammonium amidosulfonate GR for analysis (for detection of sulfonamide in blood) ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Ammonium monovanadate GR for analysis Reag. Ph Eur 100 G
Ammonium monovanadate GR for analysis Reag. Ph Eur 250 G
Ammonium monovanadate GR for analysis Reag. Ph Eur 1 KG
Starch soluble GR for analysis ISO 100 G
Starch soluble GR for analysis ISO 250 G
Starch soluble GR for analysis ISO 1 KG
Starch soluble GR for analysis ISO 25 KG
Starch soluble soluble acc. to Zulkowsky GR for analysis 50 G
Starch soluble soluble acc. to Zulkowsky GR for analysis 250 G
Starch soluble soluble acc. to Zulkowsky GR for analysis 1 KG
Aniline GR for analysis 250 ML
Aniline GR for analysis 1 L
Anthrone GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 10 G
Silver sulfate GR for analysis ACS 25 G
Silver sulfate GR for analysis ACS 100 G
Silver nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 25 G
Silver nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 100 G
Silver nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 250 G
Silver nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Silver diethyldithiocarbamate GR for analysis (reagent for arsenic and antimony) ACS,Reag. Ph Eur 5 G
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99.5%, GR for analysis 1 G
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99.5%, GR for analysis 5 G
Tetrachloroauric(Iii) Acid Trihydrate 99.5% Gr For Analysis ST
4-Bromoaniline GR for analysis 25 G
4-Bromoaniline GR for analysis 100 G
Barium acetate GR for analysis ACS 500 G
Barium carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Barium carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Barium chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Barium chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Barium chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Barium chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Barium nitrate GR for analysis ACS 500 G
Barium nitrate GR for analysis ACS 50 KG
Barium hydroxide octahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Barium perchlorate anhydrous GR for analysis 250 G
Barium perchlorate anhydrous GR for analysis 1 KG
Petroleum benzine boiling range 60-80°C GR for analysis 1 L
Petroleum benzine boiling range 60-80°C GR for analysis 2,5 L
Petroleum benzine boiling range 60-80°C GR for analysis 5 L
Petroleum benzine boiling range 60-80°C GR for analysis 10 L
Petroleum benzine GR for analysis boiling range 40-60°C ACS,ISO 1 L
Petroleum benzine GR for analysis boiling range 40-60°C ACS,ISO 2,5 L
Petroleum benzine GR for analysis boiling range 40-60°C ACS,ISO 5 L
Petroleum benzine GR for analysis boiling range 40-60°C ACS,ISO 10 L
Petroleum benzine GR for analysis boiling range 40-60°C ACS,ISO 25 L
Petroleum benzine GR for analysis boiling range 40-60°C ACS,ISO 25 L
Petroleum benzine boiling range 80-100°C GR for analysis 1 L
Petroleum benzine boiling range 100-120°C GR for analysis 1 L
Benzene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Benzene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Benzene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Petroleum benzine boiling range 30-50°C GR for analysis 1 L
Petroleum benzine boiling range 30-50°C GR for analysis 2,5 L
Nitric acid 69% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Nitric acid 69% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
Oxalic acid bis (cyclohexylidene hydrazide) GR for analysis (reagent for copper) 25 G
tert-Butyl methyl ether GR for analysis 1 L
tert-Butyl methyl ether GR for analysis 2,5 L
Bismuth(III) nitrate basic GR for analysis Reag. Ph Eur 100 G
Bromine GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 ML
Bromine GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 250 ML
Bromine GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Brucine GR for analysis 10 G
Brucine GR for analysis 50 G
1-Butanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
1-Butanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
1-Butanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 10 L
1-Butanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Cadmium coarse powder, GR for analysis and for filling reductors particle size about 0.3-1.6 mm 250 G
Cadmium coarse powder, GR for analysis and for filling reductors particle size about 0.3-1.6 mm 1 KG
Cadmium acetate dihydrate GR for analysis 500 G
Cadmium granular, GR for analysis particle size about 3-6 mm 250 G
Cadmium sulfate hydrate GR for analysis ACS 100 G
Cesium chloride GR for analysis 25 G
Cesium chloride GR for analysis 100 G
Calcium hydroxide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Calcium hydroxide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Calcium hydroxide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
Calcium carbonate precipitated GR for analysis Reag. Ph Eur 250 G
Calcium carbonate precipitated GR for analysis Reag. Ph Eur 1 KG
Calcium carbonate precipitated GR for analysis Reag. Ph Eur 50 KG
Calcium nitrate tetrahydrate GR for analysis ACS 500 G
Calcium nitrate tetrahydrate GR for analysis ACS 50 KG
Calcium sulfate dihydrate precipitated GR for analysis 500 G
Charcoal activated GR for analysis 250 G
Charcoal activated GR for analysis 1 KG
Calcium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis 500 G
Calcium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis 1 KG
Carbon disulfide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Carbon tetrachloride GR for analysis 1 L
Carbon tetrachloride GR for analysis 2,5 L
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate GR for analysis 100 G
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate GR for analysis 25 G
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate GR for analysis 100 G
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate GR for analysis 250 G
Ammonium cerium(IV) nitrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Ammonium cerium(IV) nitrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Quinhydrone GR for analysis 100 G
N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide GR for analysis 100 G
N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide GR for analysis 1 KG
Calcium chloride dihydrate cryst. GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Calcium chloride dihydrate cryst. GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Calcium chloride dihydrate cryst. GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Calcium chloride dihydrate cryst. GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 5 KG
Calcium chloride dihydrate cryst. GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 KG
Calcium chloride dihydrate cryst. GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
Chloramine T trihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Chloramine T trihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
1-Chloro-2,4-Dinitrobenzene Gr For Analysis ST
Chloroform GR for analysis (for determinations with dithizone) 1 L
Chloroform GR for analysis (for determinations with dithizone) 2,5 L
Chloroform GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 250 ML
Chloroform GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Chloroform GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Chloroform Gr For Analysis Acs,Iso,Reag. Ph Eur ST
Chloroform GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 10 L
Chloroform GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Chloroform GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 190 L
Chromium(III) nitrate nonahydrate GR for analysis 250 G
Chromotropic acid disodium salt dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 G
Sodium hexanitrocobaltate(III) [sodium cobalt(III)nitrite] GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 G
Sodium hexanitrocobaltate(III) [sodium cobalt(III)nitrite] GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Cobalt(II) acetate tetrahydrate GR for analysis 100 G
Cobalt(II) nitrate hexahydrate GR for analysis 100 G
Cobalt(II) nitrate hexahydrate GR for analysis 250 G
Cobalt(II) chloride hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Cobalt(II) chloride hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Cobalt(II) nitrate hexahydrate GR for analysis (max. 0,001% Ni) ACS,Reag. Ph Eur 50 G
Cobalt(II) nitrate hexahydrate GR for analysis (max. 0,001% Ni) ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Cobalt(II) sulfate heptahydrate GR for analysis 100 G
Cobalt(II) sulfate heptahydrate GR for analysis 250 G
2,4,6-Trimethylpyridine GR for analysis 50 ML
2,4,6-Trimethylpyridine GR for analysis 250 ML
Copper(II) acetate monohydrate GR for analysis 250 G
Copper(II) chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Copper(II) chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Copper(I) chloride GR for analysis ACS 250 G
Copper(II) nitrate trihydrate GR for analysis 250 G
Copper(II) nitrate trihydrate GR for analysis 1 KG
Copper(II) nitrate trihydrate GR for analysis 25 KG
Copper(II) oxide powder GR for analysis 100 G
Copper(II) oxide powder GR for analysis 500 G
Copper(II) oxide granular GR for analysis 500 G
Manganese(II) sulfate tetrahydrate GR for analysis 1 KG
Manganese(II) sulfate tetrahydrate GR for analysis 25 KG
Copper(II) sulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 250 G
Copper(II) sulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Copper(II) sulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Copper(II) sulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Copper(II) sulfate anhydrous GR for analysis 250 G
Copper(II) sulfate anhydrous GR for analysis 1 KG
Diacetyl monoxime GR for analysis 25 G
Diacetyl monoxime GR for analysis 100 G
2,2-Biquinoline GR for analysis 5 G
Neocuproine hydrochloride GR for analysis 1 G
Neocuproine GR for analysis 5 G
2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate GR for analysis for the determination of ascorbic acid 5 G
2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate GR for analysis for the determination of ascorbic acid 25 G
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide GR for analysis reagent for Vitamin B6 Reag. Ph Eur 10 G
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide GR for analysis reagent for Vitamin B6 Reag. Ph Eur 100 G
N,N-Dimethylformamide GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
N,N-Dimethylformamide Gr For Analysis Acs,Iso,Reag.
Ph Eur ST
N
,N-Dimethylformamide GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
N,N-Dimethylformamide Gr For Analysis Acs,Iso,Reag.
Ph Eur ST
N
,N-Dimethylformamide GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 10 L
N,N-Dimethylformamide GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
N,N-Dimethylformamide GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 190 L
4-(Dimethylamino)benzaldehyde GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 G
4-(Dimethylamino)benzaldehyde GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 G
4-(Dimethylamino)benzaldehyde GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine GR for analysis (reagent for silver) 5 G
Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate GR for analysis 100 G
Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate GR for analysis 500 G
Dimethylglyoxime GR for analysis (reagent for nickel) ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Dimethylglyoxime Gr For Analysis (Reagent For Nickel) Acs,Reag.
Ph Eur ST
N
,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride GR for analysis 25 G
Diphenylamine GR for analysis and redox indicator ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Diphenylamine GR for analysis and redox indicator ACS,Reag. Ph Eur 250 G
1,5-Diphenylcarbazide GR for analysis and redox indicator ACS,Reag. Ph Eur 25 G
1,5-Diphenylcarbazide GR for analysis and redox indicator ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Dithizone GR for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph Eur 5 G
Dithizone GR for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph Eur 25 G
2,2-Bipyridine GR for analysis (reagent for iron(II) and molybdenum) 5 G
2,2-Bipyridine GR for analysis (reagent for iron(II) and molybdenum) 25 G
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate GR for analysis 100 G
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate GR for analysis 250 G
N,N-Diethyl-1,4-Phenylenediammonium Sulfate Gr For Analysis ST
N,N-Diethyl-1,4-Phenylenediammonium Sulfate Gr For Analysis ST
Diantipyrylmethane GR for analysis (reagent for titanium) 25 G
Eschkas mixture GR for analysis (for determination of sulfur in coal) 250 G
Eschkas mixture GR for analysis (for determination of sulfur in coal) 1 KG
Eriochrome cyanine R (C.I. 43820) GR for analysis (reagent for aluminium) 25 G
2,6-Dimethylphenol GR for analysis 100 G
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate GR for analysis ISO 500 G
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate GR for analysis ISO 1 KG
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate GR for analysis ISO 5 KG
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate GR for analysis ISO 50 KG
Iron GR for analysis reduced, particle size 10 µm 100 G
Iron GR for analysis reduced, particle size 10 µm 500 G
Iron(II) chloride tetrahydrate GR for analysis 250 G
Iron(II) chloride tetrahydrate GR for analysis 1 KG
Iron(II) chloride tetrahydrate GR for analysis 50 KG
Iron(III) nitrate nonahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Iron(III) nitrate nonahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Iron(III) nitrate nonahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
Iron(Iii) Phosphate Gr For Analysis Calcined (Max. 0,001% So4) ST
Iron(Iii) Phosphate Gr For Analysis Calcined (Max. 0,001% So4) ST
Iron(III) chloride hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Iron(III) chloride hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Iron(III) chloride hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 KG
Iron(II) sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 100 G
Iron(II) sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Iron(II) sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Iron(II) sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Iron(II) sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 KG
Formaldehyde solution min. 37% GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Formaldehyde solution min. 37% GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
Formaldehyde solution min. 37% GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur 5 L
Formaldehyde solution min. 37% GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur 25 L
Furfural GR for analysis Reag. Ph Eur 20 ML
Furfural GR for analysis Reag. Ph Eur 100 ML
Glycerol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Glycerol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
Glycerol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 10 L
Glycerol about 87% GR for analysis 500 ML
Glycerol about 87% GR for analysis 1 L
Glycerol about 87% GR for analysis 2,5 L
Glycerol about 87% GR for analysis 25 L
Glycolic acid GR for analysis 100 G
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) GR for analysis (reagent for calcium and uranium) Reag. Ph Eur 25 G
Glyoxalbis(2-Hydroxyanil) Gr For Analysis Reag. Ph Eur ST
Glycine GR for analysis 100 G
Glycine GR for analysis 250 G
Glycine GR for analysis 1 KG
Glycine GR for analysis 5 KG
Glycine GR for analysis 25 KG
Isohexane GR for analysis 1 L
Isohexane GR for analysis 2,5 L
Methenamine GR for analysis Reag. Ph Eur 100 G
Methenamine GR for analysis Reag. Ph Eur 500 G
n-Hexane GR for analysis ACS 1 L
n-Hexane GR for analysis ACS 2,5 L
N-Hexane Gr For Analysis Acs ST
n-Hexane GR for analysis ACS 10 L
n-Hexane GR for analysis ACS 25 L
n-Hexane GR for analysis ACS 190 L
n-Hexane GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
n-Hexane GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
N-Hexane Gr For Analysis Acs,Reag. Ph Eur ST
N-Hexane Gr For Analysis Acs,Reag.
Ph Eur ST
n-Hexane GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 10 L
n-Heptane GR for analysis Reag. Ph Eur 1 L
n-Heptane GR for analysis Reag. Ph Eur 2,5 L
N-Heptane Gr For Analysis Reag.
Ph Eur ST
n-Heptane GR for analysis Reag. Ph Eur 10 L
n-Heptane GR for analysis Reag. Ph Eur 25 L
Mercury GR for analysis and for polarography 250 G
Mercury GR for analysis and for polarography 1 KG
Mercury(II) acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 G
Mercury(II) acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Mercury(II) chloride GR for analysis ACS 50 G
Mercury(II) chloride GR for analysis ACS 250 G
Mercury(II) chloride GR for analysis ACS 1 KG
Mercury(II) bromide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 G
Mercury(II) bromide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Mercury(I) chloride GR for analysis 50 G
Mercury(I) chloride GR for analysis 250 G
Mercury(II) iodide red, GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 G
Mercury(II) iodide red, GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Mercury(I) nitrate dihydrate GR for analysis 50 G
Mercury(I) nitrate dihydrate GR for analysis 250 G
Mercury(II) nitrate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 G
Mercury(II) nitrate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Mercury(II) oxide red, GR for analysis 50 G
Mercury(II) oxide red, GR for analysis 250 G
Mercury(II) sulfate GR for analysis ACS 50 G
Mercury(II) sulfate GR for analysis ACS 250 G
Mercury(II) thiocyanate GR for analysis Reag. Ph Eur 25 G
Mercury(II) thiocyanate GR for analysis Reag. Ph Eur 100 G
3-Methyl-2-benzothiazolinone-hydrazonehydrochloride GR for analysis Reag. Ph Eur 10 G
Hydrazinium sulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Hydrazinium sulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Hydroxylammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 250 G
Hydroxylammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Hydroxylammonium sulfate GR for analysis 500 G
Hydroxylammonium chloride GR for analysis (<= 0.000001% Hg) ACS,ISO 250 G
Hypophosphorous acid 50% GR for analysis 100 ML
Hypophosphorous acid 50% GR for analysis 500 ML
Indigo carmine (C.I. 73015) GR for analysis 25 G
Isooctane GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Isooctane GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
Isooctane GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 10 L
Isooctane GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 L
Indole GR for analysis 10 G
Indole GR for analysis 100 G
Iodine resublimed GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 100 G
Iodine resublimed GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Ion exchanger I (strongly acidic cation exchanger) GR for analysis Reag. Ph Eur 500 G
Ion exchanger I (strongly acidic cation exchanger) GR for analysis Reag. Ph Eur 5 KG
Ion exchanger III (strongly basic anion exchanger) GR for analysis 500 G
Ion exchanger III (strongly basic anion exchanger) GR for analysis 5 KG
Ion exchanger II (weakly basic anion exchanger), OH¯ form GR for analysis 500 ML
Ion exchanger II (weakly basic anion exchanger), OH¯ form GR for analysis 5 L
Ion exchanger IV (weakly acidic cation exchanger) GR for analysis Reag. Ph Eur 500 G
Ion exchanger IV (weakly acidic cation exchanger) GR for analysis Reag. Ph Eur 5 KG
Ion exchanger V (mixed bed exchanger) GR for analysis 500 G
Ion exchanger V (mixed bed exchanger) GR for analysis 5 KG
Potassium hydrogen carbonate GR for analysis 500 G
Potassium dichromate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Potassium dichromate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Potassium dichromate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Potassium dichromate GR for analysis (max. 0.000001% Hg) ACS,ISO 500 G
Potassium hydrogen diiodate GR for analysis 50 G
Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis ISO 250 G
Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis ISO 1 KG
Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis ISO 5 KG
Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis ISO 25 KG
Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis ISO 50 KG
Potassium hydrogen phthalate GR for analysis Reag. Ph Eur 250 G
Potassium hydrogen phthalate GR for analysis Reag. Ph Eur 1 KG
Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis (<= 0,005% Na) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis (<= 0,005% Na) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 KG
Potassium hydrogen sulfate GR for analysis Reag. Ph Eur 500 G
Potassium hydrogen sulfate GR for analysis Reag. Ph Eur 2,5 KG
Potassium bromide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Potassium bromate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 100 G
Potassium bromate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 250 G
Potassium carbonate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Potassium carbonate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Potassium carbonate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Potassium chloride GR for analysis (<= 0.005% Br) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Potassium chloride GR for analysis 250 G
Potassium chloride GR for analysis 500 G
Potassium chloride GR for analysis 1 KG
Potassium chloride GR for analysis 5 KG
Potassium chloride GR for analysis 50 KG
Potassium chlorate GR for analysis 100 G
Potassium chlorate GR for analysis 500 G
Potassium chromate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Potassium chromate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Potassium cyanide GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 100 G
Potassium cyanide GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 250 G
Potassium cyanide GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Potassium hexacyanoferrate(III) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Potassium hexacyanoferrate(III) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Potassium hexacyanoferrate(III) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Potassium hexacyanoferrate(III) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 100 G
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Potassium fluoride GR for analysis 250 G
Potassium fluoride GR for analysis 1 KG
Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,002% Na) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 250 G
Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,002% Na) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,002% Na) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,002% Na) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 KG
Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,05% Na) ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,05% Na) ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
Potassium hydroxide pellets GR for analysis 500 G
Potassium hydroxide pellets GR for analysis 1 KG
Potassium hydroxide pellets GR for analysis 5 KG
Potassium hydroxide pellets GR for analysis 25 KG
Potassium hydroxide pellets GR for analysis 50 KG
Potassium iodide GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 250 G
Potassium iodide GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Potassium iodide GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Potassium iodide GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 2,5 KG
Potassium iodide GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Potassium iodate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 100 G
Potassium iodate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Potassium disulfite GR for analysis 500 G
Potassium disulfite GR for analysis 1 KG
Potassium disulfite GR for analysis 2,5 KG
Potassium nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Potassium nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Potassium nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Potassium nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Potassium nitrite cryst. GR for analysis 250 G
Potassium nitrite cryst. GR for analysis 1 KG
di-Potassium oxalate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
di-Potassium oxalate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Potassium perchlorate GR for analysis ACS 250 G
Potassium perchlorate GR for analysis ACS 1 KG
Potassium permanganate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Potassium permanganate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Potassium permanganate GR for analysis (max. 0,000005% Hg) ACS 1 KG
Potassium peroxodisulfate GR for analysis 250 G
Potassium peroxodisulfate GR for analysis 1 KG
Potassium peroxodisulfate GR for analysis (<= 0,001% N) ACS,Reag. Ph Eur 250 G
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate GR for analysis 250 G
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate GR for analysis 1 KG
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate GR for analysis 5 KG
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate GR for analysis 50 KG
di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis 1 KG
di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis 50 KG
Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate) GR for analysis ACS 1 KG
Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate) GR for analysis ACS 5 KG
Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate) GR for analysis ACS 50 KG
Potassium hexahydroxoantimonate(V) cryst. GR for analysis 100 G
Potassium thiocyanate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 250 G
Potassium thiocyanate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Potassium thiocyanate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Potassium sulfide small lumps, GR for analysis 250 G
Potassium sulfide small lumps, GR for analysis 1 KG
Potassium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Potassium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Potassium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Potassium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Cupferron GR for analysis ACS 25 G
Cupferron GR for analysis ACS 100 G
Lanthanum nitrate hexahydrate GR for analysis 100 G
Devardas alloy GR for analysis 250 G
Devardas alloy GR for analysis 1 KG
Ammonia solution 28-30% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Ammonia solution 28-30% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
Ammonia solution 28-30% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 L
Ammonia solution 25% GR for analysis 1 L
Ammonia solution 25% GR for analysis 1 L
Ammonia solution 25% GR for analysis 2,5 L
Ammonia Solution 25% Gr For Analysis ST
Ammonia solution 25% GR for analysis 25 L
Ammonium sulfide solution GR for analysis 1 L
Ammonium sulfide solution GR for analysis 2,5 L
Ammonium sulfide solution GR for analysis 25 L
Zinc iodide starch solution GR for analysis 500 ML
Iron(III) chloride solution (10% Fe) GR for analysis 250 ML
Potassium hydroxide solution 47% GR for analysis 1 L
Potassium hydroxide solution 47% GR for analysis 25 L
Sodium hydroxide solution min. 10% (1.11) GR for analysis 1 L
Sodium hydroxide solution min. 10% (1.11) GR for analysis 10 L
Sodium hydroxide solution min. 32% (1.35) GR for analysis (for the determination of nitrogen) 2,5 L
Sodium hydroxide solution min. 32% (1.35) GR for analysis (for the determination of nitrogen) 25 L
Sodium hydroxide solution min. 27% (1.30) GR for analysis (for the determination of nitrogen) 2,5 L
Sodium hydroxide solution min. 27% (1.30) GR for analysis (for the determination of nitrogen) 25 L
Sodium hydroxide solution 21% (1.21) GR for analysis 25 L
Lithium chloride GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Lithium chloride GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Lithium carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Lithium sulfate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
di-Lithium tetraborate GR for analysis 100 G
di-Lithium tetraborate GR for analysis 1 KG
Magnesium acetate tetrahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Magnesium acetate tetrahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Magnesium acetate tetrahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
Magnesium hydroxide carbonate GR for analysis 250 G
Magnesium hydroxide carbonate GR for analysis 1 KG
Magnesium chloride hexahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 250 G
Magnesium chloride hexahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Magnesium chloride hexahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Magnesium chloride hexahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 KG
Magnesium chloride hexahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Magnesium nitrate hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Magnesium nitrate hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 KG
Magnesium oxide GR for analysis 100 G
Magnesium oxide GR for analysis 500 G
Magnesium oxide GR for analysis (max.0,001% SO4) ACS 100 G
Magnesium oxide GR for analysis (max.0,001% SO4) ACS 500 G
Magnesium perchlorate hydrate [about 83% Mg(ClO4)2] GR for analysis 100 G
Magnesium perchlorate hydrate [about 83% Mg(ClO4)2] GR for analysis 500 G
Magnesium sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Magnesium sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Magnesium sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 5 KG
Magnesium sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
Manganese(II) chloride tetrahydrate GR for analysis ACS 100 G
Manganese(II) chloride tetrahydrate GR for analysis ACS 1 KG
Manganese(II) chloride dihydrate GR for analysis 100 G
Manganese(II) chloride dihydrate GR for analysis 1 KG
Manganese(II) nitrate tetrahydrate GR for analysis 500 G
Manganese(II) nitrate tetrahydrate GR for analysis 1 KG
Manganese(II) nitrate tetrahydrate GR for analysis 5 KG
Manganese(II) sulfate monohydrate spray-dried GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Manganese(II) sulfate monohydrate spray-dried GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 KG
2-Mercaptobenzothiazole GR for analysis 25 G
Methanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Methanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Methanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Methanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Methanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 L
Methanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 10 L
Methanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Methanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Methanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 180 L
Dimedone GR for analysis (reagent for aldehydes) 25 G
Dichloromethane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Dichloromethane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Dichloromethane Gr For Analysis Acs,Iso,Reag. Ph Eur ST
Dichloromethane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 10 L
Dichloromethane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Dichloromethane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Dichloromethane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 190 L
Magnesium sulfate anhydrous GR for analysis 1 KG
Magnesium sulfate anhydrous GR for analysis 25 KG
1-Naphthol GR for analysis 50 G
1-Naphthol GR for analysis 250 G
2-Naphthol GR for analysis 100 G
2-Naphthol GR for analysis 500 G
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride GR for analysis (for the determination of sulfonamide in blood and nitrite) 5 G
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride GR for analysis (for the determination of sulfonamide in blood and nitrite) 25 G
Sodium acetate trihydrate GR for analysis indifferent to potassium permanganate ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Sodium acetate trihydrate GR for analysis indifferent to potassium permanganate ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium acetate trihydrate GR for analysis indifferent to potassium permanganate ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Sodium acetate trihydrate GR for analysis indifferent to potassium permanganate ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Sodium acetate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Sodium acetate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium acetate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 KG
Sodium acetate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
di-Sodium tetraborate anhydrous GR for analysis 250 G
di-Sodium tetraborate anhydrous GR for analysis 1 KG
di-Sodium tetraborate GR for analysis (85% Na2B4O7) 250 G
Sodium hydrogen carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Sodium hydrogen carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium hydrogen carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 5 KG
Sodium hydrogen carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 KG
Sodium hydrogen carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
Sodium dichromate dihydrate GR for analysis ACS 250 G
Sodium dichromate dihydrate GR for analysis ACS 1 KG
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 KG
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
Sodium bismuthate GR for analysis 50 G
Sodium bismuthate GR for analysis 250 G
Sodium hydrogen sulfate monohydrate GR for analysis 500 G
Sodium borohydride GR for analysis 100 G
Sodium carbonate decahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium carbonate decahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Sodium carbonate anhydrous GR for analysis ISO 500 G
Sodium carbonate anhydrous GR for analysis ISO 1 KG
Sodium carbonate anhydrous GR for analysis ISO 5 KG
Sodium carbonate anhydrous GR for analysis ISO 25 KG
Sodium carbonate anhydrous GR for analysis ISO 50 KG
Sodium carbonate anhydrous, GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium carbonate anhydrous, GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 KG
Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Sodium formate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Sodium formate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
tri-Sodium citrate dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
tri-Sodium citrate dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
tri-Sodium citrate dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
tri-Sodium citrate dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Sodium fluoride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 250 G
Sodium fluoride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium fluoride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,02% K) ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,02% K) ACS,Reag. Ph Eur 5 KG
Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,02% K) ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,0002% K) ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,0002% K) ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,0002% K) ACS,Reag. Ph Eur 5 KG
Sodium hydroxide pellets GR for analysis ISO 500 G
Sodium hydroxide pellets GR for analysis ISO 1 KG
Sodium hydroxide pellets GR for analysis ISO 5 KG
Sodium hydroxide pellets GR for analysis ISO 25 KG
Sodium hydroxide pellets GR for analysis ISO 50 KG
Sodium thiosulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Sodium thiosulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium thiosulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Sodium thiosulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Sodium molybdate dihydrate GR for analysis 100 G
Sodium molybdate dihydrate GR for analysis 250 G
Sodium molybdate dihydrate GR for analysis 1 KG
Sodium iodide GR for analysis Reag. Ph Eur 100 G
Sodium iodide GR for analysis Reag. Ph Eur 250 G
Sodium iodide GR for analysis Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium iodate GR for analysis 100 G
Sodium disulfite (sodium metabisulfite) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Sodium disulfite (sodium metabisulfite) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Sodium disulfite (sodium metabisulfite) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium disulfite (sodium metabisulfite) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 5 KG
Sodium disulfite (sodium metabisulfite) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt GR for analysis 5 G
1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt GR for analysis 25 G
Sodium nitrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Sodium nitrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium nitroprusside dihydrate [disodium pentacyanonitrosyl ferrate(III) dihydrate] GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 G
Sodium nitroprusside dihydrate [disodium pentacyanonitrosyl ferrate(III) dihydrate] GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Sodium nitroprusside dihydrate [disodium pentacyanonitrosyl ferrate(III) dihydrate] GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Sodium nitrite GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Sodium nitrite GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
di-Sodium oxalate GR for analysis 250 G
di-Sodium oxalate GR for analysis 1 KG
di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis particle size about 0.2-1 mm (~18-80 mesh ASTM) 500 G
di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis particle size about 0.2-1 mm (~18-80 mesh ASTM) 25 KG
Sodium peroxide granular GR for analysis ACS,ISO 100 G
Sodium peroxide granular GR for analysis ACS,ISO 500 G
Sodium peroxide granular GR for analysis ACS,ISO 1 KG
Sodium perchlorate monohydrate GR for analysis 100 G
Sodium perchlorate monohydrate GR for analysis 500 G
tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysis 1 KG
tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysis 5 KG
tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysis 25 KG
di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate GR for analysis ACS 1 KG
di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate GR for analysis ACS 25 KG
tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 5 KG
tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 500 G
di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate GR for analysis 500 G
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate GR for analysis 1 KG
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate GR for analysis 5 KG
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate GR for analysis 25 KG
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate GR for analysis 50 KG
di-Sodium hydrogen phosphate_anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Di-Sodium Hydrogen Phosphate Anhydrous Gr For Analysis Acs,Reag.
Ph Eur ST

di-Sodium hydrogen phosphate_anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 KG
di-Sodium hydrogen phosphate_anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
tetra-Sodium diphosphate decahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
tetra-Sodium diphosphate decahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 KG
tetra-Sodium diphosphate decahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
Sodium metaperiodate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 G
Sodium metaperiodate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Sodium metaperiodate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium salicylate GR for analysis 250 G
Sodium salicylate GR for analysis 1 KG
Sodium peroxidisulfate GR for analysis 500 G
Sodium peroxidisulfate GR for analysis 1 KG
Sodium peroxidisulfate GR for analysis 25 KG
Sodium sulfate anhydrous, coarse granules GR for analysis 0.63 - 2.0 mm ACS 500 G
Sodium sulfate anhydrous, coarse granules GR for analysis 0.63 - 2.0 mm ACS 1 KG
Sodium sulfate anhydrous, coarse granules GR for analysis 0.63 - 2.0 mm ACS 25 KG
Sodium sulfate decahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium sulfate decahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 KG
Sodium sulfate anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Sodium sulfate anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium sulfate anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Sodium sulfate anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 KG
Sodium sulfite anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Sodium sulfite anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Sodium sulfite anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 5 KG
Sodium sulfite anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 KG
di-Sodium tartrate dihydrate GR for analysis 250 G
di-Sodium tartrate dihydrate GR for analysis 1 KG
Sodium tetraphenyl borate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 10 G
Sodium tetraphenyl borate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 G
Sodium tetraphenyl borate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Sodium tungstate dihydrate GR for analysis 250 G
Sodium tungstate dihydrate GR for analysis 1 KG
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate GR for analysis 1 KG
Potassium carbonate/sodium carbonate GR for analysis 500 G
Potassium carbonate/sodium carbonate GR for analysis 2,5 KG
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate (reagent for copper) GR for analysis ACS 25 G
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate (reagent for copper) GR for analysis ACS 100 G
Nickel(II) chloride hexahydrate GR for analysis 250 G
Nickel(II) chloride hexahydrate GR for analysis 1 KG
Nickel(II) nitrate hexahydrate GR for analysis 100 G
Nickel(II) nitrate hexahydrate GR for analysis 250 G
Nickel(II) nitrate hexahydrate GR for analysis 1 KG
Nickel(II) sulfate hexahydrate GR for analysis 100 G
Nickel(II) sulfate hexahydrate GR for analysis 250 G
Nickel(II) sulfate hexahydrate GR for analysis 1 KG
Ninhydrin GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 10 G
Ninhydrin GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Ninhydrin GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Nitron GR for analysis (reagent for nitrate) 25 G
Sodalime pellets with indicator GR for analysis 1 L
Sodalime pellets with indicator GR for analysis 5 L
Sodalime pellets with indicator GR for analysis 25 L
Phloroglucinol (1,3,5-trihydroxybenzene) GR for analysis Reag. Ph Eur 25 G
Phloroglucinol (1,3,5-trihydroxybenzene) GR for analysis Reag. Ph Eur 100 G
8-Hydroxyquinoline GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 50 G
8-Hydroxyquinoline GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
n-Pentane GR for analysis 1 L
n-Pentane GR for analysis 2,5 L
n-Pentane GR for analysis 10 L
Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®) GR for analysis ISO 250 ML
Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®) GR for analysis ISO 1 L
Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®) GR for analysis ISO 2,5 L
Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®)(stabilized for higher storage temperature) GR for analysis ISO 250 ML
Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®)(stabilized for higher storage temperature) GR for analysis ISO 1 L
Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®)(stabilized for higher storage temperature) GR for analysis ISO 2,5 L
1,10-Phenanthroline chloride monohydrate GR for analysis and redox indicator [reagent for iron(II)] Reag. Ph Eur 10 G
1,10-Phenanthroline chloride monohydrate GR for analysis and redox indicator [reagent for iron(II)] Reag. Ph Eur 100 G
1,10-Phenanthroline monohydrate GR for analysis and redox indicator 5 G
1,10-Phenanthroline monohydrate GR for analysis and redox indicator 10 G
1,10-Phenanthroline monohydrate GR for analysis and redox indicator 100 G
1,2-Phenylenediamine GR for analysis 50 G
Phenylhydrazine GR for analysis 100 ML
Phenylhydrazine GR for analysis 1 L
Phenylhydrazinium chloride GR for analysis Reag. Ph Eur 100 G
Phenylhydrazinium chloride GR for analysis Reag. Ph Eur 250 G
Phenyl isocyanate GR for analysis 100 ML
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one GR for analysis 10 G
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one GR for analysis 100 G
Hexachloroplatinic(IV) acid solution about 10% (3.8% Pt) GR for analysis 5 ML
Hexachloroplatinic(IV) acid solution about 10% (3.8% Pt) GR for analysis 25 ML
Lead coarse powder GR for analysis 250 G
Lead coarse powder GR for analysis 1 KG
Lead foil GR for analysis about 0.25 mm thick 500 G
Lead(II) acetate trihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Lead(II) acetate trihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Lead(II) carbonate GR for analysis ACS 250 G
Lead(II) nitrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Lead(II) nitrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Lead(II) oxide GR for analysis 250 G
Lead(II) oxide GR for analysis 1 KG
Lead(IV) oxide GR for analysis 250 G
Lead(IV) oxide GR for analysis 1 KG
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt GR for analysis 10 G
Quartz fine granular, washed and calcined GR for analysis 250 G
Quartz fine granular, washed and calcined GR for analysis 1 KG
Quartz fine granular, washed and calcined GR for analysis 5 KG
Resorcinol GR for analysis 100 G
Resorcinol GR for analysis 250 G
Rubidium chloride GR for analysis 25 G
Sea sand purified by acid and calcined GR for analysis 1 KG
Sea sand purified by acid and calcined GR for analysis 5 KG
Sea sand purified by acid and calcined GR for analysis 10 KG
Sea sand purified by acid and calcined GR for analysis 25 KG
Semicarbazide hydrochloride GR for analysis 100 G
Tin granulated GR for analysis (particle size about 4 mm) Reag. Ph Eur 250 G
Tin granulated GR for analysis (particle size about 4 mm) Reag. Ph Eur 1 KG
Tin(II) chloride dihydrate GR for analysis (max. 0,000001% Hg) 250 G
Tin(II) chloride dihydrate GR for analysis (max. 0,000001% Hg) 2,5 KG
Tin(II) chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 100 G
Tin(II) chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 250 G
Tin(II) chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Tin(II) sulfate GR for analysis 250 G
Antimony powder GR for analysis particle size < 150 µm 25 G
Antimony(III) oxide GR for analysis 100 G
Antimony(III) oxide GR for analysis 1 KG
Antimony(III) chloride GR for analysis 250 G
Antimony(III) chloride GR for analysis 1 KG
Strontium chloride hexahydrate GR for analysis ACS 250 G
Strontium chloride hexahydrate GR for analysis ACS 1 KG
Strontium nitrate GR for analysis 250 G
Kieselguhr purified and calcined GR for analysis Reag. Ph Eur 250 G
Kieselguhr purified and calcined GR for analysis Reag. Ph Eur 1 KG
Kieselguhr purified and calcined GR for analysis Reag. Ph Eur 25 KG
Thiourea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Thiourea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
1,8-Dihydroxy-2-(4-sulfophenylazo)naphthalene-3,6- disulfonic acid trisodium salt GR for analysis (reagent for fluoride, zirconium, thorium) 25 G
Potassium sodium tartrate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Potassium sodium tartrate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Potassium sodium tartrate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Potassium sodium tartrate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Tetraphenylarsonium chloride monohydrate GR for analysis 5 G
Thiosemicarbazide Gr For Analysis ST
Thioacetamide GR for analysis Reag. Ph Eur 50 G
Thioacetamide GR for analysis Reag. Ph Eur 250 G
Thioacetamide GR for analysis Reag. Ph Eur 1 KG
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone GR for analysis 10 G
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone GR for analysis 100 G
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride GR for analysis TRIS-HCl 100 G
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride GR for analysis TRIS-HCl 1 KG
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride GR for analysis TRIS-HCl 10 KG
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride GR for analysis TRIS-HCl 25 KG
o-Toluidine GR for analysis 250 ML
o-Toluidine GR for analysis 1 L
Toluene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Toluene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Toluene Gr For Analysis Acs,Iso,Reag. Ph Eur ST
Toluene Gr For Analysis Acs,Iso,Reag. Ph Eur ST
Toluene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 10 L
Toluene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Toluene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 190 L
Triethanolamine hydrochloride GR for analysis 100 G
Triethanolamine hydrochloride GR for analysis 1 KG
Triethanolamine GR for analysis 250 ML
Triethanolamine GR for analysis 1 L
Tris(hydroxymethyl)aminomethane GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Tris(Hydroxymethyl)Aminomethane Gr For Analysis Buffer Substance Acs,Reag. Ph Eur ST
Tris(hydroxymethyl)aminomethane GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Tris(hydroxymethyl)aminomethane GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Tris(hydroxymethyl)aminomethane GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur 2,5 KG
Tris(hydroxymethyl)aminomethane GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur 25 KG
Ethylendiamintetraacetic Acid Magnesium Dipotassium Salt Gr For Analysis ST
Titriplex® I GR for analysis (nitrilotriacetic acid) 250 G
Titriplex® II GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur 100 G
Titriplex® II GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur 250 G
Titriplex® II GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Titriplex® II GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur 5 KG
Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 100 G
Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 250 G
Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 10 KG
Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 KG
Titriplex® IV GR for analysis (1,2-cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid monohydrate) 25 G
Titriplex® IV GR for analysis (1,2-cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid monohydrate) 100 G
Titriplex® V GR for analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid) 100 G
Titriplex® VI GR for analysis 25 G
Titriplex® VI GR for analysis 100 G
Titriplex® VI GR for analysis 1 KG
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 5 KG
3,3,5,5-Tetramethylbenzidine GR for analysis 1 G
3,3,5,5-Tetramethylbenzidine Gr For Analysis ST
Xylene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Xylene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Xylene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 10 L
Xylene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Xylene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Xylene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 190 L
1,1,1-Trichloroethane GR for analysis 1 L
1,1,1-Trichloroethane GR for analysis 2,5 L
Zinc coarse powder GR for analysis suitable for filling of reductors, particle size about 0.3-1.5 mm (14-50 mesh ASTM) Reag. Ph Eur 250 G
Zinc coarse powder GR for analysis suitable for filling of reductors, particle size about 0.3-1.5 mm (14-50 mesh ASTM) Reag. Ph Eur 1 KG
Zinc granular GR for analysis, particle size about 3-8 mm ISO 500 G
Zinc granular GR for analysis, particle size about 3-8 mm ISO 1 KG
Zinc sticks, triangular cross section about 8 mm GR for analysis 500 G
Zinc powder GR for analysis particle size < 45 µm 500 G
Zinc powder GR for analysis particle size < 45 µm 1 KG
Zinc acetate dihydrate GR for analysis 250 G
Zinc acetate dihydrate GR for analysis 1 KG
Zinc chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 250 G
Zinc chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Zinc chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 KG
Zinc iodide GR for analysis 25 G
Zinc iodide GR for analysis 100 G
Zinc nitrate tetrahydrate GR for analysis 1 KG
Zinc oxide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 G
Zinc oxide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 KG
Zinc oxide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 KG
Zinc sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 500 G
Zinc sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 KG
Zinc sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 KG
Zinc sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 50 KG
Zirconium(IV) oxide chloride octahydrate GR for analysis 100 G
Acetylacetone GR for analysis 100 ML
Acetylacetone GR for analysis 500 ML
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate GR for analysis 100 G
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate GR for analysis 500 G
Ethylene glycol GR for analysis Reag. Ph Eur 1 L
Ethylene glycol GR for analysis Reag. Ph Eur 2,5 L
Ethylene glycol GR for analysis Reag. Ph Eur 10 L
Ethylene glycol GR for analysis Reag. Ph Eur 25 L
Ethyl acetate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Ethyl acetate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Ethyl acetate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 10 L
Ethyl acetate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Ethyl acetate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
Ethyl acetate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 180 L
Benzyl alcohol GR for analysis 1 L
Benzyl alcohol GR for analysis 2,5 L
Benzyl alcohol GR for analysis 25 L
tert-Butanol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 ML
tert-Butanol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 5 L
2-Butanol GR for analysis 1 L
2-Butanol GR for analysis 2,5 L
2-Propanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
2-Propanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
2-Propanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
2-Propanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
2-Propanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 5 L
2-Propanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 10 L
2-Propanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
2-Propanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 190 L
2-Propanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
2-Propanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 180 L
n-Butyl acetate GR for analysis 1 L
n-Butyl acetate GR for analysis 2,5 L
n-Butyl acetate GR for analysis 10 L
Cyclohexane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 L
Cyclohexane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 2,5 L
Cyclohexane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 10 L
Cyclohexane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 25 L
1,4-Dioxane GR for analysis ACS,ISO 250 ML
1,4-Dioxane GR for analysis ACS,ISO 1 L
1,4-Dioxane GR for analysis ACS,ISO 2,5 L
1,4-Dioxane GR for analysis ACS,ISO 25 L
Formamide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Formamide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
Ethyl methyl ketone GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Ethyl methyl ketone GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
Ethyl methyl ketone GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 L
Petroleum GR for analysis 1 L
Petroleum GR for analysis 2,5 L
Petroleum GR for analysis 25 L
Piperidine GR for analysis 100 ML
Piperidine GR for analysis 500 ML
Pyridine GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 100 ML
Pyridine GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 500 ML
Pyridine GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Pyridine GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
Pyridine GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 L
Tetrahydrofuran GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Tetrahydrofuran GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
Tetrahydrofuran GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 10 L
Tetrahydrofuran GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 25 L
Tetrahydrofuran GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 190 L
n-Undecane GR for analysis 100 ML
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine GR for analysis reagent for iron(II) 5 G
4-Fluorophenol GR for analysis 10 G
N,N,N,N-Tetramethyl ethylenediamine (Temed) GR for analysis 100 ML
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate GR for analysis 100 G
1-Methylimidazole GR for analysis buffer substance 250 ML
Sodium hydroxide solution min. 45% GR for analysis 2,5 L
Sodium hydroxide solution min. 45% GR for analysis 25 L
2-Ethylhexanoic acid GR for analysis 100 ML
Ferrospectral® GR for analysis (reagent for iron) 1 G
Sulfanilamide GR for analysis Reag. Ph Eur 100 G
Sulfanilamide Gr For Analysis Reag. Ph Eur ST
Trichloroethylene GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 1 L
Trichloroethylene GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur 2,5 L
Azomethine H GR for analysis (reagent for the determination of boron) 10 G
Azomethine H Gr For Analysis (Reagent For The Determination Of Boron) ST
Sulfuric acid 98 % GR for analysis 1 L
Sulfuric Acid 98 % Gr For Analysis ST
Sulfuric acid 98 % GR for analysis 25 L
Lanthanum(III) chloride heptahydrate 99% GR for analysis 100 G
Lanthanum(III) chloride heptahydrate 99% GR for analysis 250 G
Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis max. 0,001 ppm Hg 2,5 L
Diethanolamine GR for analysis 1 L
Water Gr For Analysis ST
Water GR for analysis 5 L
Water GR for analysis 10 L
Bathophenanthroline GR for analysis 1 G
Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt GR for analysis 1 G
Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt GR for analysis 5 G
Sodium hydroxide solution 50% GR for analysis 1 L
Sodium hydroxide solution 50% GR for analysis 25 L

Order

Sản phẩm cùng loại :
Tìm kiếm


CÔNG TY TNHH THỜI ĐẠI XANH
Tòa nhà ICDC, Lô I 2, Đường D1.,
Khu Công Nghệ Cao TPHMC, P Tân Phú, Q.9, Tp. HCM
Điện thoại:(+84 - 8) 3503 2358 - (+84) 90 250 5589
Email: info@greenage.vn
www.greenage.vn      www.greenage.com.vn
Hỗ trợ trực tuyến
Đối tác