Antibiotic residue Test in Aquatic product - TEST NHANH HÓA CHẤT ĐỘC HẠI VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, Vi khuẩn gây bệnh, kháng sinh, siêu vi, độc tố, ngộ độc cấp tính, thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật, phát hiện dư lượng thuốc BVTV nhóm Carbamate, Phospho, lân hữu cơ trong rau, quả, Mycotoxin kit kiểm tra nhanh độc tố nấm mốc, Kit test Aflatoxin B1 cà phê, kiểm tra nhanh nhóm beta agonist, kiểm tra Immuno ELISA TEST KIT, test nhanh β–agonists, nhóm β–agonists, Test nhanh ELISA TEST KIT, Beta lactam, xét nghiệm bệnh thú y

Antibiotic residue Test in Aquatic product

Antibiotic residue Test in Aquatic product

Aquatic Test 

Brandname:IMMUNO

 Packing :  10 tests / box


Specifications

Principle: Competitive lateral flow immunochromatographic assay

Intended use: Detection of Antibiotics in Aquatic Product

Specimen: Fish, shrimp, crab, turtle          

Reading time: 5 - 10 min

Shelf life: 12 months

Storage: 2- 30 °C. No freezing. 

Antibiotic residue Test Kit List in Aquatic product

CAP (0.3 ppb) Chloramphenicol (Aquatic) Test
SDM (100 ppb) Sulfamethazine (Aquatic) Test
PEN (4 ppb) Penicillin (Aquatic) Test
STP (100 ppb) Streptomycin (aquatic) Test
TET (100 ppb) Tetracycline (Aquatic) Test
TET (20 ppb) Tetracycline (Aquatic) Test
QLN (20 ppb) Quinolone (Aquatic) Test

 

Order

Quick Access to Product Information :
Search


GREEN AGE CO., LTD
ICDC Building ,Lot i 2, D1 Str.,Hi Tech Park,
Tan Phu Ward, Dist.9, HCMC.
Tell:(+84 - 8) 3503 2358 - (+84) 90 250 5589
Email: info@greenage.vn
www.greenage.vn      www.greenage.com.vn
Online Support
Partners