Antibiotic residue Test in Honey - TEST NHANH HÓA CHẤT ĐỘC HẠI VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, Vi khuẩn gây bệnh, kháng sinh, siêu vi, độc tố, ngộ độc cấp tính, thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật, phát hiện dư lượng thuốc BVTV nhóm Carbamate, Phospho, lân hữu cơ trong rau, quả, Mycotoxin kit kiểm tra nhanh độc tố nấm mốc, Kit test Aflatoxin B1 cà phê, kiểm tra nhanh nhóm beta agonist, kiểm tra Immuno ELISA TEST KIT, test nhanh β–agonists, nhóm β–agonists, Test nhanh ELISA TEST KIT, Beta lactam, xét nghiệm bệnh thú y

Antibiotic residue Test in Honey

Antibiotic residue Test in Honey

Honey Test 

Brandname:IMMUNO

 Packing :  10 tests / box


Specifications

Principle: Competitive lateral flow immunochromatographic assay

Intended use: Detection of antibiotics

Specimen: Honey        

Reading time: 10 – 15 min

Shelf life: 12 months

Storage: 2- 30 °C. No freezing.

Antibiotic residue Test Kit List in Honey

STP (20 ppb) Streptomycine (Honey) Test
CAP (0.3 ppb) Chloramphenicol (Honey) Test
SDM (20 ppb) Sulfamethazine (Honey) Test
TYL (50 ppb) Tylosin (Honey) Test
TET (20 ppb) Tetracycline (Honey) Test
QLN (20 ppb) Quinolone (Honey) Test

Order

Quick Access to Product Information :
Search


GREEN AGE CO., LTD
ICDC Building ,Lot i 2, D1 Str.,Hi Tech Park,
Tan Phu Ward, Dist.9, HCMC.
Tell:(+84 - 8) 3503 2358 - (+84) 90 250 5589
Email: info@greenage.vn
www.greenage.vn      www.greenage.com.vn
Online Support
Partners