Antibiotic residue Test in Milk - TEST NHANH HÓA CHẤT ĐỘC HẠI VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, Vi khuẩn gây bệnh, kháng sinh, siêu vi, độc tố, ngộ độc cấp tính, thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật, phát hiện dư lượng thuốc BVTV nhóm Carbamate, Phospho, lân hữu cơ trong rau, quả, Mycotoxin kit kiểm tra nhanh độc tố nấm mốc, Kit test Aflatoxin B1 cà phê, kiểm tra nhanh nhóm beta agonist, kiểm tra Immuno ELISA TEST KIT, test nhanh β–agonists, nhóm β–agonists, Test nhanh ELISA TEST KIT, Beta lactam, xét nghiệm bệnh thú y

Antibiotic residue Test in Milk

Antibiotic residue Test in Milk

Milk Test 

Brandname:IMMUNO

Packing :  10 tests / box

 


Specifications

Principle: Competitive lateral flow immunochromatographic assay

Intended use: Detection of Antibiotics

Specimen: Milk          

Reading time: 5 - 10 min

Shelf life: 12 months

 Storage: 2- 30 °C. No freezing.

Antibiotic residue Test Kit List in Milk

 

STP (150 ppb) Streptomycine (Milk) Test
CAP (0.3 ppb) Chloramphenicol (Milk) Test
SDM (100 ppb) Sulfamethazine (Milk) Test
TYL (50 ppb) Tylosin (Milk) Test
CEP (60 ppb) Cephapirin (Milk) Test
CEF (100 ppb) Ceftiofur (Milk) Test
GEN (50 ppb) Gentamycin (Milk) Test
PEN (4 ppb) Penicillin (Milk) Test
TET (100 ppb) Tetracycline (Milk) Test
QLN (50 ppb) Quinolone (Milk) Test
BETA-LACTAM Beta-Lactam Test
MELAMINE (1 ppm) Melamine (Milk,Feed,Egg) Test

 

 

Order

Quick Access to Product Information :
Search


GREEN AGE CO., LTD
ICDC Building ,Lot i 2, D1 Str.,Hi Tech Park,
Tan Phu Ward, Dist.9, HCMC.
Tell:(+84 - 8) 3503 2358 - (+84) 90 250 5589
Email: info@greenage.vn
www.greenage.vn      www.greenage.com.vn
Online Support
Partners